FREE SHIPPING FROM €150

BUY NOW & PAY LATER WITH KLARNA

850+ REVIEWS ON TRUSTPILOT

Taal

Dit is de privacyverklaring van de vennootschap onder firma 28COMMERCE, hierna te noemen: CULTURE 28. CULTURE 28 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77253973 en is gevestigd aan de Schaapherderweg 1b (Unit 8506 (2988CK)) te Ridderkerk. In dit document wordt uitgelegd hoe CULTURE 28 omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens CULTURE 28 neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verkrijgen van persoonsgegevens:
Indien u gebruik maakt van de diensten van CULTURE 28, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan CULTURE 28, of worden in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens van u verkregen. Onder persoonsgegevens worden verstaan alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën van persoonsgegevens
CULTURE 28
 verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens, waaronder locatiegegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Afwijkend afleveradres;
 • Financiële gegevens;
 • Accountgegevens, waaronder uw wachtwoord en gebruikersnaam;
 • Andere door u verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die door CULTURE 28 worden verwerkt zijn bedoeld om:

 • contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
 • haar diensten te kunnen uitvoeren;
 • haar dienstverlening te kunnen verbeteren;
 • betalingen te kunnen verrichten;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • om marketing- en communicatie-uitingen te kunnen doen, waaronder het verbeteren van de website door het analyseren van bezoekersgedrag op de website
 • om nieuwsbrieven te kunnen versturen;
 • om gegevens uit te wisselen met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening, voor zover dit noodzakelijk is.

Verwerkingsgrondslag
De verwerking van persoonsgegevens is alleen mogelijk op de volgende gronden: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering van de overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van CULTURE 28 worden persoonsgegevens verwerkt. CULTURE 28 verwerkt alleen gegevens die CULTURE 28 noodzakelijk acht voor (verbetering van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor de verwerking van deze gegevens is de overeenkomst die u met CULTURE 28 heeft gesloten. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt door het bezoeken van de websites www.culture28.com, www.culture28.nl en www.culture28.de indien u daar toestemming voor heeft gegeven.

Noodzakelijke verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienst te kunnen uitvoeren. De diensten die CULTURE 28 aanbiedt kunnen niet volledig worden uitgevoerd zonder de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien uw uitdrukkelijke toestemming nodig is voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens, dient u hiervoor apart toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming
Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens die door CULTURE 28 worden verwerkt, worden bewaard in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. Indien op grond van wet- of regelgeving een langere bewaartermijn noodzakelijk is, zullen de persoonsgegevens langer worden bewaard in overeenstemming met deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is.

Verwerking door derden
CULTURE 28
 deelt alleen persoonsgegevens met derden als dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. CULTURE 28 kan een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens te delen met derden. Indien persoonsgegevens met derden worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden met wie persoonsgegevens worden gedeeld zijn:

 • De voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde bezorgdienst(en). De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt zijn contact- en NAW-gegevens.
 • De Payment Provider, ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt zijn financiële gegevens.
 • De Boekhouder, t.b.v. het uitvoeren van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt zijn de contact- en NAW-gegevens.
 • Websitebeheerder, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt zijn de contact- en NAW-gegevens.
 • Ingeschakelde freelancers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt zijn de contact- en NAW-gegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens
CULTURE 28
 neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en houdt rekening met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsmede de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking en de in waarschijnlijkheid en ernst variërende risico's voor de rechten en vrijheden van personen. , passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Bent u jonger dan 16 jaar?
Als
je minderjarig bent, dat wil zeggen jonger dan 16 jaar, mag je alleen toestemming geven voor de verwerking van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of voogd deze verklaring lezen. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage en correctie van je gegevens.

Disclaimer
Door de website te gebruiken stemt u in met de disclaimer. CULTURE 28 behoudt zich het recht voor de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te allen tijde te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website hiervan op de hoogte te stellen. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. CULTURE 28 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of voortvloeiend uit het gebruik van de website. Het gebruik van deze website is geheel voor rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van CULTURE 28 voor zover deze niet toebehoren aan derden.

Cookieverklaring
CULTURE 28
 gebruikt technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website worden meegestuurd om de gebruikservaring van bezoekers efficiënter te maken. CULTURE 28 mag op grond van de wet cookies op uw apparaat plaatsen als deze cookies strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Voor andere soorten cookies is uw toestemming nodig. CULTURE 28 raadt u aan de cookies te accepteren in verband met het gebruiksgemak van de website. Bezoekers van de website hebben een check-in mogelijkheid.

De cookies die CULTURE 28 gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de privacy, zodat hiervoor geen toestemming hoeft te worden gevraagd en verleend. Deze cookies slaan bijvoorbeeld je browserinstellingen op zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load balancing), maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies geplaatst mogen worden (no-follow).

Met jouw toestemming plaatst CULTURE 28 ''tracking cookies'' op jouw computer. CULTURE 28 gebruikt deze cookies om bij te houden welke pagina's u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Op de website van CULTURE 28 worden ook cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytic, Facebook Pixels, SnapChat Pixels, TikTok Pixels en Shopify Analytic worden ook gebruikt. Dit betekent dat CULTURE 28 geen informatie kan koppelen aan een natuurlijk persoon. CULTURE 28 bewaart geen informatie over wat u op internet doet. Google Analytics kan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving verplicht zijn toegang te verlenen tot deze gegevens. Als je hier vragen over hebt, neem dan contact op met info@culture28.com.

Gebruik social media
CULTURE 28
 maakt gebruik van cookies van derden om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website verschijnen. Onder derden wordt verstaan Google Analytics en social media (Facebook, Instagram, Pinterest). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de social media button op de website klikt, wordt er een social media cookie geplaatst. Hierdoor kan de social media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van social media partijen en de gegevens en/of persoonsgegevens die zij daarmee verzamelen, verwijst CULTURE 28 je naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Indien gebruik wordt gemaakt van Facebook Pixel, SnapChat Pixel en TikTok Pixel wordt bepaald welke personen de website van CULTURE 28 bezoeken en maken Facebook, SnapChat en/of TikTok een koppeling met de profielen en het bijbehorende IP-adres.

E-mail nieuwsbrief en andere marketing e-mails
Je kunt je via de website inschrijven voor een nieuwsbrief en/of voor andere commerciële aanbiedingen. Bij inschrijving vraagt CULTURE 28 je toestemming om je e-mailadres te verwerken ten behoeve van het toesturen van marketingmails met daarin de laatste informatie over producten en diensten, speciale aanbiedingen en marketingacties. Je ontvangt alleen marketingmails als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Uw toestemming omvat tevens uw toestemming dat CULTURE 28 de inhoud van marketing e-mails mag personaliseren in overeenstemming met uw behoeften en interesses op basis van een eventueel voor u aangemaakt gebruikersprofiel.

Uw toestemming voor het verzenden van marketing e-mails kan door u op elk gewenst moment worden ingetrokken door te klikken op "Uitschrijven" aan het einde van de marketing e-mail. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die voor het intrekken van de toestemming heeft plaatsgevonden.

SMS Marketing Voorwaarden
Wij maken gebruik van een sms-platform, waarop de volgende voorwaarden van toepassing zijn. Door u aan te melden voor onze sms-marketing en -meldingen, gaat u akkoord met deze voorwaarden.
Door het invoeren van uw telefoonnummer in de kassa en het initialiseren van een aankoop, het abonneren via ons inschrijfformulier of een trefwoord, gaat u ermee akkoord dat wij u sms-berichten (voor uw bestelling, met inbegrip van verlaten winkelwagen herinneringen) en sms-marketing aanbiedingen kunnen sturen. U erkent dat toestemming geen voorwaarde is voor een aankoop.
Uw telefoonnummer, naam en aankoop informatie zal worden gedeeld met ons SMS-platform "SMSBump Inc", een bedrijf uit de Europese Unie met een kantoor in Sofia, Bulgarije, EU. Deze gegevens zullen worden gebruikt om u gerichte marketingberichten en meldingen te sturen. Bij het verzenden van de sms-berichten wordt uw telefoonnummer doorgegeven aan een sms-operator om de levering ervan te kunnen uitvoeren.
Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van SMS-marketingberichten en kennisgevingen antwoord dan met STOP op elk mobiel bericht dat u van ons ontvangt of gebruik de afmeldlink die wij u in een van onze berichten hebben gegeven. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alternatieve methodes om u af te melden, zoals het gebruik van alternatieve woorden of verzoeken, niet worden beschouwd als een redelijke manier om u af te melden. Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn.
Voor vragen kunt u "HELP" sms'en naar het nummer waarvan u de berichten hebt ontvangen. U kunt ook contact met ons opnemen voor meer informatie. Als u zich wilt afmelden, volgt u de bovenstaande procedures.

Klarna
Omu de betaalmethoden van Klarna te kunnen aanbieden, is het mogelijk dat wij bij het afrekenen uw persoonsgegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en deze betaalmethoden op u kan afstemmen. Uw doorgegeven persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Klarna's eigen privacyverklaring.

Browserinstellingen
Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat dat u gebruikt om de website te bekijken, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie wordt geplaatst, krijgt u een waarschuwing en moet u toestemming geven voor de cookie. Doet u dit niet, dan kan dit bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website niet naar behoren werkt. U kunt de instellingen van uw browser zo aanpassen dat uw browser alle cookies weigert en ook cookies van derde partijen. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor dient u de instellingen van uw browser aan te passen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. CULTURE 28 kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. CULTURE 28 raadt u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Recht van betrokkenen
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op toegang;
 • Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, indien dit het geval is, inzage te krijgen in de verwerking daarvan.
 • Recht op rectificatie;
 • U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 • Recht op wissing;
 • Een betrokkene moet zonder onnodige vertraging de hem/haar betreffende persoonsgegevens laten wissen.
 • Recht op beperking van de verwerking;
 • Als betrokkene heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Hiervoor kunt u contact opnemen met CULTURE 28.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij aan CULTURE 28 heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, om deze persoonsgegevens eventueel aan een derde over te dragen. Een betrokkene kan CULTURE 28 ook opdracht geven deze gegevens rechtstreeks aan een derde over te dragen.
 • Recht van verzet;
 • De betrokkene heeft het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. CULTURE 28 zal de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van de betrokkene in verband met de uitoefening, vaststelling of verdediging van rechtsvorderingen.

Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop CULTURE 28 met uw persoonsgegevens omgaat, of indien u gebruik wenst te maken van een van de hierboven genoemde rechten, kunt u contact met ons opnemen via de website of per e-mail via info@culture28.com. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen, vraagt CULTURE 28 u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken om uw privacy te beschermen. CULTURE 28 zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op jouw verzoek reageren. Je kunt ook een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt contact met ons opnemen via deze link: https: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen privacyverklaring
CULTURE 28
 kan de privacyverklaring te allen tijde wijzigen. De meest recente versie wordt op de website gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Indien de nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop CULTURE 28 de over u reeds verzamelde gegevens verwerkt, zal CULTURE 28 u hierover per e-mail informeren.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 18 oktober 2021.